Simulación 4 con KUKA Sim Pro, Desprazamento Caja.

Programación de robots industriais Off-Line.

Posición dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot se sitúa na posición X=0, Y=0, Z=0.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes
 Robot 0 0 0 Componente Robot
 Mesa 1450 0 0 Componente Mesa
Caja 0 -1200 0 Componente Caja

 

 

Loading...


 Links de Interese:Data Publicación: 20/10/2020