Programación 11 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Exemplo usando estas instrucións  MoveL Tras, WaitTime, FOR & ReTool; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base a estación Estación PROG_11 Vacía:
  MODULE Module1
  	VAR robtarget Primera_Pos:=[[-0.222935967,0.000098037,49.999436079],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR num NSec := 0;
    CONST jointtarget Home_Abs:=[[0,0,0,0,30,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  
    
  	PROC main()
      
      Primera_Pos.trans.x := -0.222935967;
      Primera_Pos.trans.y := 0.000098037;
      Primera_Pos.trans.z := 49.999436079;
      
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
      ENDFOR
      
      FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
      ENDFOR
      
      FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x - 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
      ENDFOR
      
  	  Soldar;
      
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
  	ENDPROC
    
    PROC Soldar()
    
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,50),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      SetDo Q1,1;
      WaitTime 2;
      SetDo Q1,0;
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
    ENDPROC
  ENDMODULE

  Loading...


   Links de Interese:


  Data Publicación: 12/02/2021