Programación 10 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Exemplo usando estas instrucións  MoveL Tras, WaitTime & FOR; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base o exercicio Programación 9 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR robtarget Avance:=[[506.304350475,0,671.647255958],[0.19080893,0,0.981627196,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	VAR num Contador;
    PROC main()
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      
      Avance.trans.x := 360;
      Avance.trans.y := 20;
      Avance.trans.z := 400;
      
      MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      MoveJ Avance,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      FOR Contador From 0 TO 5 DO
        
        MoveL Avance,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
        Avance.trans.x := Avance.trans.x + 25;
        WaitTime 0.5;
        
      ENDFOR
      
      FOR Contador From 0 TO 5 DO
        
        MoveL Avance,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
        Avance.trans.y := Avance.trans.y + 25;
        WaitTime 0.5;
        
      ENDFOR
      
      FOR Contador From 0 TO 5 DO
        
        MoveL Avance,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
        Avance.trans.z := Avance.trans.z + 25;
        WaitTime 0.5;
        
      ENDFOR
      
      Avance.trans.x := 360;
      Avance.trans.y := 20;
      Avance.trans.z := 400;
      
      FOR Contador From 0 TO 5 DO
        
        MoveL Avance,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
        Avance.trans.x := Avance.trans.x + 25;
        Avance.trans.y := Avance.trans.y + 25;
        Avance.trans.z := Avance.trans.z + 25;
        WaitTime 0.5;
        
      ENDFOR
      
      MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  ENDMODULE   Links de Interese:


  Data Publicación: 11/02/2021