Simulación 3 con KUKA Sim Pro, Programación de movementos LIN.

Programación de robots industriais Off-Line.

Puntos LIN:
Teach KRL Situación Velocidad
  PTP HOME A1= 0 A2=-90 A3=90 A4=0 A5=0 A6=0 100%
  PTP P1 25 cm y 5 cm lateral izq. mesa 100%
  LIN P2 1 cm altura lateral izq. mesa 50%
LIN P3 1 cm altura base izq. mesa  
WAIT 2 Seg   50%
LIN P4 1 cm altura base der. mesa 50%
WAIT 2 Seg   50%
LIN P5 1 cm altura lateral izq. mesa  
PTP P6 25 cm y 5 cm lateral der. mesa 50%
PTP HOME A1= 0 A2=-90 A3=90 A4=0 A5=0 A6=0 100%


Loading...


 Links de Interese:Data Publicación: 16/10/2020