Programación 1 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Control de Fluxo Compact IF; Executará unha instrución só se a condición cúmprese:
  IF "Condición" "Instrución";
 2. Exemplo Compact IF:
  IF IN1 = 0 MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
 3. Control de Fluxo IF; Executará diferentes instrucions, se a condición cúmprese ejecutará as instrucions situadas entre "THEN" e "ELSE", se non se cumpre executará as situadas entre "ELSE" e "ENDIF":
  IF "Condición" THEN
  
  "Instruciones que dexesamos realizar se a Condición cúmprese"
  
  ELSE
  
  "Instruciones que dexesamos realizar se a Condición NON cúmprese"
  
  ENDIF
 4. Ejemplo IF:
  IF IN1 = 0 THEN
  !Esto es un comentario en RAPID
  
  !Si la Condición "IN1 = 0" se Cumple se ejecutará la siguiente Instrucción:
  
  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  ELSE
  !Si la Condición "IN1 = 0" NO se Cumple se ejecutará la siguiente Instrucción:
  
  MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  ENDIF
 5. Instrución para escribir unha mensaxe na pantalla do operador TPWrite; Esta instrución mostrará unha mensaxe na pantalla do operador, desta maneira podemos informar do proceso que está a realizar o Robot, ou número de pezas realizadas..., formato da instrución:
  TPWrite "Texto a Mostrar na Pantalla do Operador";
 6. Ejemplo TPWrite:
  TPWrite "Realizando Proceso de soldadura";
 7. Instrución para borrar la pantalla do operador TPErase; Esta instrución borrará a pantalla do operador:
  TPErase;
 8. Exemplo usando tres das instrucións anteriores IF, TPWrite & TPErase; Se quiere realizar o exemplo pode tomar como base o exercicio Simulación 2 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20:=[[579.997326386,-300.000184257,-0.002460883],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30:=[[580.000005471,300.000017813,-0.000058921],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20_2:=[[580.004388386,-300.000173756,49.997538618],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30_2:=[[580.007086271,300.000028414,49.999940578],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_50:=[[339.99,300,0],[0.014306426,0.021153167,0.999670738,0.002507023],[0,-1,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_50_2:=[[339.99,300,50],[0.014306426,0.021153167,0.999670738,0.002507023],[0,-1,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_40:=[[589.999996765,300.000000063,-0.000079507],[0.014305147,0.021155022,0.999670717,0.002507207],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    !***********************************************************
    !
    ! Módulo: Module1
    !
    ! Descripción:
    !  <Introduzca la descripción aquí>
    !
    ! Autor: Carlos Urrestarazu
    !
    ! Versión: 1.0
    !
    !***********************************************************
    
    
    !***********************************************************
    !
    ! Procedimiento Main
    !
    !  Este es el punto de entrada de su programa
    !
    !***********************************************************
    PROC main()
  		TPErase;
  		IF IN1 = 0 THEN
  			TPWrite "Soldando Derecha";
  			MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  			MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  			MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  			MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  		ELSE
  			TPWrite "Soldando Izquierda";
  			MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  			MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  		ENDIF
      MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      !AñadWa aquí W""digo
    ENDPROC
  ENDMODULE   Links de Interese:


  Data Publicación: 29/01/2021