Simulación 4.0 con RobotStudio ABB, FlexPendant.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. Aprender a facer movementos coa programadora "FlexPendant"...
 
Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia Mundo.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 0 0 805,00 Componente Robot 0 0 0
Mesa Formación 792 0 0 Componente Mesa Formación 0 0 90
Plantilla 0 0 0 Componente Plantilla ABB 0 0 0
MyTool (Unida automáticamente ao Robot) - - - Componente MyTool - - Rot Z = 90º
Estación Completa (Sin Programación) - - - Estación Completa - - -


Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 22/11/2020